Hva innebærer en utleggsforretning for deg?

Utleggsforretning.com

Velkommen til utleggsforretning.com

 

Hva er utleggsforretning?

De aller fleste som har et betydelig gjeldsproblem eller som forsøker å drive inn gjeld kommer før eller siden bort i begrepet utleggsforretning. En utleggsforretning (begjæring om utlegg) innebærer at kreditor ber namsmannen/ namsfogden ta pant i "det som finnes tjenlig til utlegg" hos debitor. Dette kan i teorien være det aller meste av formuesgoder men i praksis er det i hovedsak snakk om trekk i lønn, pant i fast eiendom/adkomstdokumenter og/eller pant i motorkjøretøy. Personlige eiendeler som klær og innbo av beskjeden verdi er unntatt beslagsretten ved avholdelse av utleggsforretning.

 

Utleggsforretning som et samfunnsnyttig ris bak speilet!

Det at namsmannen går inn og tar pant i dine eiendeler eller legger ned påleggstrekk i din lønn vil for de aller fleste oppleves som en stor inngripen i private forhold. I denne sammenheng vil vi imidlertid poengtere at det er en viktig samfunnsfunksjon slik dagens moderne samfunn fungerer. Dersom muligheten for å få avholdt en utleggsforretning ikke var tilstede ville det i praksis være svært små muligheter til å få lån og kreditter i dagens samfunn da kreditor ikke ville ha mulighet til å drive inn forfalt gjeld ved mislighold. Dette ville føre til et samfunn der det meste måtte forskudd betales og for eksempel boliglån nærmest ville være en umulighet. Med andre ord er namsmannens funksjon i denne sammenheng en viktig og samfunnsnyttig oppgave selv om de kan være forhatt i "kampens hete".

 

Vi ønsker å heve kompetansen om tvangsfullbyrdelse og utleggsforretning.

På dette nettstedet vil vi forsøke å gi deg en enkel innføring i hva en utleggsforretning er og hva det innebærer for debitor, kreditor og eventuelle tredjeparter. Siden er privat og må ikke forveksles med noen offentlig informasjon om utleggsforretning hverken fra namsmenn eller myndighetene forøvrig. Vi håper allikevel at du finner nettstedet nyttig og informativt. Se forøvrig vår ansvarsfraskrivelse.

 

Det er mange ulike årsaker til at folk havner i gjeldsproblemer.

Selv om mange nordmenn tjener relativt godt sammenlignet med de fleste andre land, er vi også i toppen av gjeldsstatistikken. Ferske tall fra SSB viser at norske husholdninger har en samlet gjeld på 3.393 milliarder kroner, og det betyr at nordmenns gjeld har økt med hele 5.7% fra 2017.

Det finnes mange ulike grunner til at folk ikke klarer å betjene sine lån og havner i gjeldsproblemer, men mange burde kanskje ikke fått lån i utgangspunktet. Norske bank- og kredittselskaper er mer enn villige til å låne ut penger, selv til de som kanskje ikke har mulighet til å betjene lånet. Vi tenker da mest på kredittlån, som i mange tilfeller kan søkes om og innvilges på nett i løpet av minutter.

 

Folk som f.eks. spiller på casino på nett, er en ekstremt utsatt gruppe. Spilleavhengighet, eller ludomani som det heter på fagspråket, gjør at enkelte ikke klarer å slutte å spille på spilleautomater, selv når kontoen er tom. Når de da kan søke om kredittlån på nett og ha penger inn på kontoen igjen i løpet av minutter, vil det for mange være for vanskelig å motstå.

Det er mange nordmenn som har opplevd dette når de har spilt på norske online casino, og mange innser ikke at de har et problem før det er for sent. Det fins en rekke saker som omtaler nordmenn som rett og slett har spilt fra seg hjemmene sine. Mange vil nok tenke at det kun er deres egen feil, men det er viktig å være oppmerksom på at ludomani faktisk er en sykdom. Selv om mange av oss spiller på nett og kan gi oss etter en stund, er det enkelte som bare ikke klarer det. Dersom du tror du er i faresonen, eller du kjenner noen som spiller for mye, er det flere hjelpegrupper du kan kontakte. Det er utrolig viktig at man ikke havner i den onde sirkelen av spilling og kredittgjeld, for den veldig vanskelig å komme seg ut av.

De aller fleste seriøse casinoene på nett vil også være behjelpelig om du trenger å begrense spillingen din. Du kan f.eks. sette egne grenser for mye du kan spille for, hvor mye du kan sette inn på kontoen, eller hvor mye du kan vinne/tape før du må gi deg. På denne måte kan du ta litt mer kontroll selv, slik at du ikke havner i en situasjon der spilling gjør deg til gjeldsslave.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.